Doporučené postupy

Ordinace MUDr. Lucie Staňková

Příprava ke kolonoskopii

Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva pomocí speciálního hadicovitého nástroje, který se vkládá do těla přes konečník. Pro zajištění optimální viditelnosti v tlustém střevě je klíčová pečlivá příprava, která zahrnuje dietu a prázdnění střeva.

 

Základní informace

Kolonoskopie může někdy být spojena s nepohodlím, které se může přirovnat k pocitu "zaražených větrů". Komfort během vyšetření může být ovlivněn technikou lékaře i spoluprací pacienta.

 

Návod ke kolonoskopické přípravě

Pacienta je nutno poučit minimálně 5 dnů před plánovaným termínem vyšetření.

 

Příprava ke kolonoskopii

Optimální příprava zahrnuje pečlivé prázdnění střev a dietní omezení. Prázdnění se může provádět různými metodami, z nichž některé zahrnují:

Makrogol (Fortrans, Moviprep) - charakteristický svou šetrností.

Fosfátové soli - s menším objemem roztoku.

Směs projímadel (Picoprep, Eziclen) - s příjemnější chutí.

Roztok MgSO4 - jako laxativum.

 

Úprava diety a léků

Tři dny před vyšetřením: Vyvarujte se potravin s vysokým obsahem nestravitelných zbytků.

Den před vyšetřením: Konzumujte jen lehkou stravu.

Den vyšetření: Nekonzumujte žádnou pevnou stravu a omezte příjem tekutin.

 

Léky

Pokud užíváte léky, jako jsou antikoagulanty, léky s obsahem železa nebo léky na snížení krevního cukru, konzultujte se svým lékařem o možném upravení dávky nebo dočasném vysazení léku před kolonoskopií.

 

Prázdnění střeva

Existuje několik metod prázdnění střeva:

Fosfátovými solmi: Rozpustit dávku soli a zapít sklenicí tekutiny.

Fortransem: Rozpustit dávku ve "průhledném" nápoji.

Moviprepem: Rozpustit sáčky A a B v tekutině.

Picoprepem: Rozpustit obsah sáčku ve sklenici nápoje.

Každá metoda má svá specifika a je důležité postupovat dle doporučených instrukcí.

 

Po vyšetření

Po kolonoskopii, zejména pokud byly podány tišící prostředky, je důležité se vyvarovat řízení vozidel a provádění složitých úkolů po dobu alespoň 12 hodin.

 

Pečlivá příprava je klíčová pro úspěšné a co nejméně nepříjemné provedení kolonoskopie. Sledujte doporučení svého lékaře a zajistěte si vše potřebné s předstihem, abyste byli co nejlépe připraveni na tento výkon.