Preventivní prohlídky

Ordinace MUDr. Lucie Staňková

Nabízíme tyto prohlídky

Prevence a zdraví: Význam preventivních prohlídek

Prevence je klíčovým prvkem dlouhodobého zachování zdraví a prevence nemocí je základem moderního zdravotnictví. Jedním z důležitých nástrojů prevence jsou preventivní prohlídky, které umožňují pravidelnou kontrolu zdravotního stavu a identifikaci potenciálních problémů v raném stádiu. Zde se podíváme na všeobecnou preventivní prohlídku, její průběh a význam.

 

Co je všeobecná preventivní prohlídka?

Všeobecná preventivní prohlídka je preventivní vyšetření, které provádí praktický lékař. Její obsah a pravidla jsou stanoveny ve vyhlášce č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Jedná se o dobrovolné vyšetření, které je dostupné pro každého pacienta registrovaného u daného praktického lékaře. Tato prohlídka by měla probíhat každé 2 roky s cílem prevence různých chorobných stavů.

 

Co zahrnuje preventivní prohlídka?

Základem preventivní prohlídky je důkladná anamnéza a komplexní fyzikální vyšetření pacienta. V anamnéze se posuzuje, zda došlo ke změnám od poslední preventivní prohlídky, a zaměřuje se na rodinnou anamnézu, zejména na kardiovaskulární choroby a nádorové stavy. U žen se klade důraz na gynekologické prohlídky. Důležitou součástí anamnézy je také informace o očkování, zejména o očkování proti tetanu, které by u dospělých jedinců mělo probíhat pravidelně, každých 15 let do 60 let věku a poté každých 10 let.

 

Doplňková a screeningová vyšetření:

Kromě základního vyšetření močí jsou také doporučena další vyšetření v různých věkových kategoriích. Vyšetření lipidů, glykemie a EKG jsou prováděna v určitých věkových intervalech. Vyšetření ledvinných parametrů je doporučeno u pacientů nad 50 let, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními onemocněními.

Pro karcinom tlustého střeva je důležitý screening prováděný od 50 let věku formou testu na okultní krvácení ve stolici (TOKS). Pokud je test pozitivní, indikuje se provedení kolonoskopie. Screening karcinomu prsu spočívá v pravidelných mamografiích u žen nad 45 lety, prováděných každé 2 roky.

 

Důležitá role preventivních prohlídek:

Preventivní prohlídky hrají klíčovou roli v identifikaci potenciálních zdravotních problémů včas, což umožňuje efektivní léčbu a prevenci vážných onemocnění. Pravidelné preventivní prohlídky mohou prodloužit a zlepšit kvalitu života a umožnit zachování zdraví i ve vyšším věku. Jejich pravidelné dodržování je proto důležité pro každého jednotlivce a jeho celkovou péči o zdraví.