Doporučené postupy

Ordinace MUDr. Lucie Staňková

Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Chřipka

200 Kč až 300 Kč

děti do 18 let 300 Kč, dospělé osoby do 65 let 200 Kč

Klíšťová encefalitida

500 až 700 Kč

děti do 18 let 700 Kč, dospělé osoby do 50 let 500 Kč

Virová hepatitida A , B nebo kombinace A + B

až 500 Kč

děti do 18 let - žloutenka typu A, od 18 let příspěvek na A, B
nebo kombinovanou vakcínu A+B

Plané neštovice

až 500 Kč

děti i dospělé osoby

Meningokokové nákazy typu B

až 1 500 Kč

děti i dospělé osoby

Meningokokové nákazy typu A, C, Y, W

až 1 000 Kč

děti i dospělé osoby

Černý kašel (v kombinaci s tetanem, záškrtem)

až 500 Kč

dospělé osoby nad 18 let

Rotavirové nákazy

až 1 000 Kč

děti do 1 roku

Pneumokokové nákazy

až 1 000 Kč

dospělé osoby ve věku od 50 do 65 let

Spalničky

až 500 Kč

dospělé osoby od 25 do 50 let 

Lidský papilomavirus (HPV)

až 1 000 Kč

děti do 18 let

Cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie)

až 1 000 Kč

děti i dospělé osoby, u malárie se nejedná o očkování, ale zakoupení antimalarik v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Příspěvek na očkování pro děti

až 1 500 Kč

do 18 let 

Příspěvek na očkování pro dospělé

až 700 Kč

od 18 let

Očkování proti papilomaviru

až 1 500 Kč

pro osoby ve věku 14–18 let podle doporučení lékaře

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Příspěvek na očkování pro děti

až 1 500 Kč

do 17 let včetně

Příspěvek na očkování pro dospělé

až 1 000 Kč

od 18 let

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé

až 1 000 Kč

Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.

Očkování proti chřipce

až 500 Kč

Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR (211)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé

až 2 000 Kč

mimo očkování hrazené z v. z. p.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Chřipka

až 400 Kč

do 65 let na jednu dávku

Klíšťová encefalitida

až 2 100 Kč

do 50 let, 700 Kč na každou dávku

Virová hepatitida

až 800 Kč

bez věkového omezení, 1x za rok po doložení ukončení očkovacího schématu, mimo očkování hrazené z v. z. p.

Meningokokové nákazy

až 3 600 Kč

bez věkového omezení, 1 200 Kč na jednu dávku, mimo očkování hrazené z v. z. p.

Rotavirové nákazy

až 3 000 Kč

kojenci do 1 roku, 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu

HPV infekce

až 4 000 Kč

od 15 do 18 let, 1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 - 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy

HPV infekce

až 4 000 Kč

do 45 let, na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2023, po schválení revizním lékařem ZPŠ

Balíček ostatních očkování

až 1 000 Kč

na očkování výše neuvedené, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo nesplňují uvedené podmínky

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

Kategorie příspěvku

Výše příspěvku

Věková hranice a jiná omezení

Příspěvek na komerční očkování

do 1 000 Kč

pro děti i dospělé

Očkování proti HPV

do 4 000 Kč

dívkám a ženám od 12 do 30 let, chlapcům od 12 do 18 let