OČKOVÁNÍ

Ordinace MUDr. Lucie Staňková

PraktiDok s.r.o.

Nabízíme tato očkování

Obvykle zajišťujeme našim klientům tato očkování:

Očkování proti tetanu

vakcína Vacteta

Očkování proti tetanu, konkrétně vakcína Vacteta, je klíčovou součástí péče o zdraví dospělých jedinců, která je hrazena ze zdravotního pojištění, a slouží k prevenci vážného infekčního onemocnění způsobeného bakterií Clostridium tetani. Dospělí do 60 let by měli podstoupit přeočkování proti tetanu každých 15 let, zatímco jedinci nad 60 let by měli absolvovat očkování každých 10 let. V případě poranění, které může být rizikem pro tetanus a kdy od posledního očkování uběhlo více než 5 let, se doporučuje zvážit přeočkování, což může poskytnout rychlou ochranu. Toto očkování je klíčové pro prevenci tetanu, což je vážné onemocnění s možnými fatálními důsledky, a je snadno dostupné díky hrazení ze zdravotního pojištění, což umožňuje jednoduchý a bezstarostný přístup k této důležité prevenci.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě 

vakcína FSME-IMMUN

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, konkrétně vakcína FSME-IMMUN, je klíčové pro ochranu jedinců před touto vážnou nemocí. Tato vakcína vyžaduje tři dávky, a ideálně by mělo být s aplikací začato v zimě nebo na začátku jara, což umožňuje optimální ochranu během klíšťové sezóny. Po prvním očkování je nutné provést následné přeočkování po třech letech, následně poté každých pět let do dosažení 60 let věku a poté každé tři roky. Důležité je, že náklady na toto očkování si hradí klient, což umožňuje jednoduchý přístup k této důležité prevenci a ochraně před klíšťovou meningoencefalitidou.

Očkování proti chřipce

vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra

Očkování proti chřipce, které zahrnuje vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra, představuje klíčový nástroj pro ochranu před sezonní epidemií chřipky. Tato vakcína se aplikuje jednou dávkou, ale její účinnost obvykle trvá maximálně jeden rok, což znamená, že je nutné provádět pravidelná očkování. Významným faktorem je, že náklady na očkování jsou hrazeny ze zdravotního pojištění pro klienty nad 65 let věku a také pro jedince trpící vážnými kardiovaskulárními chorobami, onemocněními ledvin a diabetem. Očkování je vhodné podstoupit na podzim, před začátkem chřipkové epidemie, což umožňuje efektivní prevenci. Samozřejmě, očkovat se může i jedinec, který nesplňuje kritéria pro úhradu ze zdravotního pojištění, avšak musí si vakcínu a její aplikaci hradit samostatně. Očkování proti chřipce je důležitým krokem k ochraně zdraví a snížení rizika šíření chřipkové nákazy.

Očkování proti pneumokokovým infekcím

vakcína Prevenar 13

Očkování proti pneumokokovým infekcím, konkrétně vakcína Prevenar 13, je jednorázovým očkováním u dospělých, které poskytuje ochranu proti infekcím způsobeným streptococcus pneumoniae, což zahrnuje zápaly plic, záněty horních cest dýchacích, meningitidy a další infekční onemocnění. Důležité je, že očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění pro jedince nad 65 let věku, což umožňuje snadný a dostupný přístup k této důležité formě prevence. Jednorázové očkování Prevenar 13 může být klíčovým faktorem pro ochranu vašeho zdraví před pneumokokovými infekcemi.